Değerlerimiz: Dünden bugüne birlik ve beraberliğimizi güçlendiren,
tutarlılığımızı sağlayan, büyüme stratejimizi mümkün kılan değerlerimiz:
Yenilik: Öncü olma gücümüzü yenilikçi tutumumuzdan ve değişime açık olmamızdan alıyoruz.
Tutku: Her işimizi tutkuyla yapıyoruz.
Müşteri Odaklılık: Faaliyet alanlarımızın merkezinde olan müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını öngörerek,
beklentilerini karşılıyoruz. Güçlü ve uzun vadeli bir ilişki oluşturmayı esas alıyoruz.
Disiplin: Çalışmalarımızı en önemli konular üzerinde yoğunlaştırıyor, hızlı ve tutarlı bir şekilde uygulamaya geçiriyoruz.
Güven: Müşterimize değer yaratırken, ilişkilerimizi de güvenilirlik ve çözüm ortaklığı üzerine kuruyoruz.
Süreklilik: Süreklilik ilkesi bize yol gösteriyor. Topluma ve geleceğe ait sorumluluğumuzun gereklerini
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sürekli öğrenme, gelişme ve daha iyiye ulaşma arzusuyla büyümeyi hedefliyoruz.
Saygı: Çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize verdiğimiz değer, güven ve saygı işbirliğimizin temelidir.